Netwerken

Alle netwerken zijn gericht op multidisciplinaire samenwerking. Er wordt bij deelname aan een netwerk gerichte en regelmatige (bij)scholing van de deelnemende fysiotherapeuten verwacht. Hierdoor is de patiënt verzekerd van kwalitatief goede zorg.

Door de samenwerking zijn de lijntjes tussen bijvoorbeeld de huisarts, specialist en fysiotherapeut heel kort.

Wij zijn aangesloten bij de volgende netwerken

Chronisch Zorgnet
Landelijk netwerk dat continu werkt aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen zoals perifeer arterieel vaatlijden, COPD, Astma en hartaandoeningen.

MS Zorg Nederland
Netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose.

NAH-netwerk Roermond en omgeving
Netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met niet aangeboren hersenletsel.

SFML
Samenwerkende fysiotherapeuten Midden-Limburg

SFML is een modern samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Midden Limburg. SFML zoekt verbindingen, stimuleert en enthousiasmeert. Daarnaast is SFML het aanspreekpunt en gesprekspartner voor andere organisaties.

Wij werken samen met

Plexuspoli Radboudziekenhuis Nijmegen
Deze poli is het kenniscentrum van Nederland voor mensen met Neuralgische Amyotrofie. Samenwerking met de revalidatiearts, neuroloog, gespecialiseerd fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist staan hier op de voorgrond. De lijntjes van hen naar ons zijn heel erg kort. Ook hier is er aandacht voor bij- en nascholing voor de deelnemende fysiotherapeuten.

Hier komt een pakkende slogan

Hier komt een pakkende slogan

Lorem ipsum dolor sit amet

Onze specialisme

Binnen onze praktijk zijn er diverse specialisaties, waarvoor er jaarlijks bij- en nascholingen gevolgd worden door de betrokken fysiotherapeuten. Al onze collega’s staan dan ook geregistreerd in de betreffende deelregisters van het KNGF (KRF).

Manuele therapie

Een manueel therapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een aanvullende masteropleiding voor manueeltherapie heeft gevolgd.

Lees meer

Oedeem Therapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht. Dit kan ontstaan door verschillende oorzaken en aandoeningen waarbij het lymfestelsel beschadigd raakt of niet goed werkt.

Lees meer

Oncologische Fysiotherapie

Mensen die kanker hebben (gehad) kunnen problemen krijgen door de ziekte zelf of door de behandeling.

Lees meer

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting, behandeling en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.

Lees meer

Dry Needling

Dry Needling is een innovatieve vorm van fysiotherapie als onderdeel van een totale behandeling die gericht is op het verbeteren van (vaak chronische) spierklachten.

Lees meer

Longfysiotherapie, COPD en Astma

Bij mensen met longaandoeningen zoals COPD en Astma is er een duidelijke afname van het inspanningsvermogen te zien, vaak gepaard gaande met kortademigheid, benauwdheid, angst en depressie.

Lees meer

Perifeer arterieel vaatlijden

Het meest voorkomende symptoom van perifeer arterieel vaatlijden in de benen is claudicatio intermittens (etalagebenen).

Lees meer

Kinesiotaping

Kinesiotape (ook wel medical tape genoemd) is een elastische tape met een huidvriendelijke acryl lijmlaag.

Lees meer

Cranio Sacraal therapie

Craniosacraal betekent dat de schedel en het heiligbeen samen een eenheid vormen met de hersen- en ruggenmergvliezen (bindweefsel).

Lees meer

Personal Coaching

Personal training/coaching betekent dat u persoonlijke begeleiding krijgt in het opstellen en behalen van uw doelstellingen.

Lees meer

Fysiotherapie bij neurologie

Fysiotherapie bij: Multiple Sclerose (MS), Neuralgische Amyotrofie (NA), Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Lees meer

Fysiotherapie bij kaakklachten

Kaakklachten bestaan in allerlei soorten en maten: pijn in de kaak, knappende of krakende of vastzittende kaakgewrichten en het niet kunnen ontspannen (bijvoorbeeld bij klemmen of knarsen).

Lees meer