Over Fysiotherapie Panken, waar staan wij voor…

U kunt in onze praktijk terecht voor een professionele aanpak van uw lichamelijke klachten. Kwaliteit en behandelingen op maat staan bij ons hoog in het vaandel. Dat wil zeggen dat wij de behandeling volledig afstemmen op uw hulpvraag, persoonskenmerken en ziektekenmerken gebaseerd op onze vakbekwaamheid. U zult zich op uw gemak voelen in een goede, veilige en betrouwbare sfeer.

Afspraak maken

U kunt een afspraak met ons maken bij voorkeur per E-mail, aangezien dit de minste storing geeft tijdens de behandelingen, telefonisch of door binnen te lopen in de praktijk. Wij vragen u om welke klachten het gaat zodat wij kunnen zorgen dat u bij de juiste en meest gespecialiseerde therapeut(e) terecht komt. U kunt natuurlijk ook aangeven bij welke behandelaar u terecht zou willen komen en daar zullen we zoveel mogelijk rekening mee houden.

Wanneer u zich via onderstaand emailadres aanmeldt nemen wij z.s.m. contact met u op.

afspraak@fysiotherapie-panken.nl

Afspraak afzeggen

Als u een behandeling niet na kan komen dient u hier minimaal 24 uur van te voren melding van te maken anders zijn wij genoodzaakt de behandeling bij u in rekening te brengen. Ziekte of andere spoedeisende calamiteiten worden apart beoordeeld. U kunt zich liefst per mail of anders telefonisch afmelden.

Behandeling

Bij de eerste behandeling dient u, indien van toepassing, de verwijzing meenemen, uw Identiteitsbewijs en het Burgerservicenummer. Vanuit hygiënisch oogpunt dient u steeds zelf een badlaken of handdoek mee te brengen.

Een afspraak duurt normaal gesproken maximaal 30 minuten waarvan er 23 minuten onderzocht of behandeld worden en 7 minuten gebruikt worden om alles goed te registreren.

Het eerste bezoek wordt gebruikt om uw klachten in kaart te brengen en u te onderzoeken. Het resultaat van het onderzoek wordt met u besproken en in overleg met u wordt een behandelplan opgesteld. Dit is maatwerk.

Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventief advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen.

Wanneer uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft, kan uw behandelaar besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen. Door deze werkwijze wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.

Aan het eind van de behandelreeks wordt een verslag aan de verwijzend arts en/of huisarts gestuurd, waarin het verloop en het resultaat van de behandelreeks wordt aangegeven.

Klanttevredenheid onderzoek

Uw mening is voor ons de belangrijkste tool om ons als praktijk en hulpverlener te blijven evalueren en door te ontwikkelen. Echter daarnaast worden wij door de zorgverzekeraars verplicht om na een reeks behandelingen een tevredenheidsonderzoek af te nemen. Dit gebeurt door een onafhankelijk bureau (Mediquest) en u zal via e-mail een vragenlijst toegezonden krijgen.

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs aangezien het behalve als evaluatietool ook mede ons tarief bepaalt. Bij te weinig retourzendingen door u en de overige patiënten worden wij in ons tarief gekort.

Bij voorbaat dank namens het hele team!

Niet-reanimeren

De beslissing om wel of niet gereanimeerd te worden in geval van nood is volledig aan u. Als u een niet-reanimeren verklaring bij u draagt, heeft u zelf de verantwoordelijkheid om dit kenbaar te maken aan uw behandelaar.