Cranio-Sacraal therapie

Cranio-Sacraal Therapie is een prachtige ondersteuningsvorm om mensen te helpen om de oorzaak van hun klachten te achterhalen en bij de oorsprong te behandelen. In de Cranio-Sacraal Therapie wordt er vanuit gegaan dat de mens een totaliteit is van de diverse fysieke, emotionele en mentale lagen. Pas als al deze lagen zowel op bewust als onbewust niveau ‘geheeld’ en verbonden worden, kan een mens in alle opzichten optimaal in zijn/haar vel gaan zitten en van daar uit het maximale potentieel bereiken. Dit geldt uiteraard voor zowel jong als oud.

Onverwerkte blokkades in één van de lagen, ongeacht of dit nu op fysiek of emotioneel niveau is, zullen op den duur altijd doorwerken naar de andere lagen en zo het algehele welbevinden en functioneren beïnvloeden.
Dat zal ervaren kunnen worden in lichamelijke klachten of moeheid, op emotioneel niveau of in het problemen ondervinden bij het aangaan of onderhouden van relaties. Bij kinderen kan het zich regelmatig uiten in veel huilen of in ontwikkelingsstoornissen, in hyperactief gedrag, faalangst, eenkennigheid of in slecht slapen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Omdat in de Cranio-Sacraal Therapie de mens als een geheel beschouwd wordt, is het in eerste instantie niet van belang of de oorzaak van de klachten van (overwegend) fysieke of emotionele aard is. Het gaat er om dat het zelf herstellend vermogen dusdanig gestimuleerd wordt, dat de innerlijke kracht van de cliënt wordt aangesproken en hij/zij vervolgens (weer) in staat is om de aanwezige blokkades van lichamelijke en/of emotionele aard te ‘overwinnen’.

img_cranio_sacraalOp die manier kan oude onverwerkte lading verwerkt worden, kunnen oude patronen doorbroken worden, en kan iemand weer lekker in zijn/haar vel zitten!
Namelijk, alles wat we meemaken wordt opgeslagen in ons bindweefsel. Allerlei onverwerkte zaken van klein of groot belang, van fysieke of emotionele oorsprong kunnen op die manier op een gegeven moment en vaak geheel onbewust, een aanslag gaan betekenen op ons algehele welbevinden. We merken dat we niet meer lekker in ons vel zitten, fysieke of emotionele klachten hebben waar we maar geen vat op kunnen krijgen, we weten niet meer wat we precies willen in het leven of wie we zijn bijvoorbeeld. Oftewel: bewust of onbewust is de inwendige onverwerkte lading en spanning van ons innerlijk systeem en ons bindweefsel zo groot geworden, dat onze innerlijke kracht niet meer voldoende kan doorkomen.

Ontspanning is op wat voor manier dan ook noodzakelijk geworden!

Het bijzondere aan de Cranio-Sacraal Therapie is dat zij gebruik maakt van wat men iemands persoonlijke ‘controle- of indicatie lampje’ noemt, om er achter te komen op welke plek en niveau zich de voor de cliënt meest belemmerende blokkade van dat moment bevindt.
Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het zogeheten Cranio-Sacraal Ritme (ook wel ’ademhaling’ van de hersenen genoemd en ontdekt door de Amerikaanse arts dr. John Upledger). Dit ritme wordt veroorzaakt door het uitzetten en inkrimpen van de schedelbotten en het heiligbeen en wordt veroorzaakt door de aanmaak en opname van de hersen- en ruggenmergvloeistof en het doorstromen van die vloeistof via ons ruggenmerg naar ons stuitje of heiligbeen. Het vormt voor een cranio-sacraal therapeut iemands persoonlijke controle- en indicatie lampje dat aangeeft waar een blokkade zich bevindt en wat die blokkade nodig heeft om weer in beweging gezet te worden.
Het hele menselijke functioneren wordt geregeld door onze hersenen en ruggenmerg, het Centraal Zenuwstelsel genaamd. Dit systeem regelt niet alleen de ademhaling, maar ook de hartslag, het bewegingsapparaat, de spijsvertering en de hormoonhuishouding en daarmee ook ons humeur. De hersenen vormen in wezen de grote computer die verantwoordelijk is voor het algehele welzijn.
Dit hele systeem wordt omgeven en beschermd door beweeglijke schedelbotten en drie vliezen. De belangrijkste van deze drie vliezen is de Dura Mater. Deze omvat als een soort kikkervisvormige ‘ballon’ de hersenen en wervelkolom met ruggenmerg. Dit wordt het Cranio-Sacraal Systeem genoemd. In dit gesloten en semi-hydraulisch werkende systeem circuleert en fluctueert dus de hersen- en ruggenmergvloeistof en dit zorgt in totaliteit voor het Cranio-sacrale ritme.
Om optimaal te kunnen functioneren, moet er het Cranio-Sacraal Ritme in balans zijn (aanmaak en opname van hersen- en ruggenmergvloeistof in evenwicht) omdat het de basis vormt van het functioneren van het gehele zenuwstelsel en daarmee ook voor alle andere fysiologische systemen en het gehele welbevinden beïnvloedt. Zowel op fysiek als emotioneel gebied.

Wat dr. John Upledger in 1978 tijdens wetenschappelijke onderzoekingen aan de Universiteit van Michigan (USA) ontdekte, was dat er door allerlei oorzaken van zowel fysieke als emotionele aard, er te veel spanning op het Cranio-Sacraal Systeem kan komen. Dit kan omdat alles in het lichaam (bloedvaten, spieren, organen, centraal zenuwstelsel) omgeven én verbonden worden door bind- weefsel. En omdat alles wat er meegemaakt wordt, opgeslagen wordt in het bindweefsel.
Dit bindweefsel, leidt namelijk via zijn spanning elke fysieke en/of emotionele ‘impact’ naar het semi-hydraulisch werkende Cranio-Sacraal Systeem. Te veel of langdurige druk kan daar een dysbalans geven, waardoor het uiteindelijk een aanslag op het algehele lichamelijke- en emotionele welzijn kan gaan betekenen. Doordat de balans verstoord is kunnen er vervolgens blokkades ontstaan, die uiteindelijk de oorzaak kunnen worden van fysieke en/of emotionele klachten. In sommige gevallen zullen er meteen klachten ontstaan, in andere gevallen pas jaren later.Logo_Craniosacraal

Wat de Cranio-Sacraal Therapeut doet is met de handen voelen hoe het met dit zeer subtiele, maar over het hele lichaam voelbare Cranio-Sacraal Ritme (iemands persoonlijke controle- of indicatie lampje) gesteld is. Er wordt onderzocht hoe het met de kracht, symmetrie, diepte of kwaliteit staat en of en waar er zich blokkades bevinden. Wordt er een blokkade gevonden, dan blijkt dat op die plek het Cranio-Sacraal Ritme verstoord is. Er worden dan lokaal zeer subtiele handgrepen gebruikt om deze blokkades op de wijze die lichaam en geest aankunnen, in beweging te zetten, zodat die blokkades zich kunnen gaan oplossen. En indien wenselijk, ondersteunt de Cranio-Sacraal therapeut het in beweging zetten van de blokkades ook door verbale ondersteuning. Zodat er onverwerkte ladingen naar boven kunnen gaan komen en oplossen, er inzicht kan ontstaan en patronen doorbroken kunnen worden.

Astrid Aretz is in onze praktijk diegene die hiervoor opgeleid is