Fysiotherapie bij neurologie

Multiple Sclerose (MS)
Regelmatig bewegen is goed voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid. Het kan het verloop van MS niet tegenhouden, maar soms wel de functionele gevolgen van de ziekte beperken. Fysiotherapie streeft naar het optimaliseren van de functies van het houdings- en bewegingsapparaat, zodat de cliënt zolang mogelijk zelfstandig kan functioneren. De fysiotherapeut kan helpen als bewegen lastig wordt, maar heeft ook een rol bij het optimaliseren van het dagelijks bewegen.

De fysiotherapeut speelt in op de situatie van de cliënt. In tijden van stabiliteit van de ziekte kan een laag-frequent contact voldoende zijn. Op momenten dat het slechter gaat, kan het zinvol zijn om de therapie te intensiveren. Tijdens de behandeling houdt de therapeut altijd rekening met de specifieke belastbaarheid van de cliënt.

De behandeling bestaat meestal uit voorlichting en oefentherapie en is gericht op het trainen van functionele problemen, daar waar verbetering valt te verwachten. Soms zal de therapie zich richten op het onderhouden van functies en eventueel op het aanleren en ontwikkelen van nieuwe bewegingsstrategieën (compenseren). Bijvoorbeeld door het aanleren van andere manieren van bewegen, maar ook door gebruik te maken van (loop)hulpmiddelen.

Neuralgische Amyotrofie (NA)
Neuralgische amyotrofie is een acute ontsteking van de grote zenuwtak in de nek-schouder en die wordt gekenmerkt door terugkerende aanvallen van pijn in de schouder, arm en/of hand, gevolgd door een gehele of gedeeltelijke verlamming van de spieren op deze plaatsen. Dit zelfde fenomeen kan ook optreden in bekken/heupgebied (uitval en pijn in heup en been) en rond het middenrif (ademhalingsproblematiek). De precieze oorzaak van neuralgische amyotrofie is nog niet duidelijk. Het gaat in ieder geval om een auto-immuunziekte en een samenspel van factoren.
Een daadwerkelijke genezende behandeling is er niet. Bij sommige mensen kan een korte stootkuur met ontstekingsremmers (prednison) in de acute fase snelle verlichting van de hevige pijn geven en bij een enkeling wordt dan ook een sneller herstel van de kracht gezien.

Als de acute pijn is afgenomen, is het belangrijk om advies en begeleiding te vragen van een gespecialiseerd fysiotherapeut want de pijn en spieruitval bij NA zijn niet hetzelfde als de – veel vaker voorkomende – ´gewone´ schouder/beenklachten.
Bij ‘gewone’ klachten bestaat de therapie vaak uit het versterken van de spieren rondom het aangedane gewricht door oefeningen met elastieken banden of gewichten. Deze standaardbehandeling werkt echter meestal niet, of levert juist meer klachten op bij NA doordat de spieren die al verzwakt zijn door de zenuwbeschadiging vaak in het dagelijks leven al op de top van hun kunnen moeten functioneren. Normale bewegingen zijn voor deze zwakke spieren al topsport. Als ze dan extra moeten trainen, raken ze snel overbelast en dat levert een moe, zwaar of lam gevoel op en spierpijn nadien.

De fysiotherapeut kan uitleg geven over wat er precies mis gaat in de bewegingen van de schouder/heup en helpen om die bewegingen ondanks de zwakte toch zo normaal en vloeiend mogelijk te houden. Omdat het lichaam snel de neiging heeft zwakte in de schouder/heup te compenseren door op een andere manier te gaan bewegen (waarbij in de schouder vooral de monnikskapspier en de kleine borstspier meer worden aangespannen), ontstaat onbewust een heel afwijkende manier van het gebruik van de schouder/heup. Op langere termijn kan dit leiden tot hardnekkige pijnklachten in andere regio’s.
De fysiotherapeut kan helpen om de manier van bewegen en compenseren te normaliseren.

Onze fysiotherapeuten werken nauw samen met de plexuspoli in het Radboud UMC en daarnaast werken zij regionaal samen met de ergotherapeute en logopediste.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet aangeboren hersenletsel is letsel aan de hersenen, ontstaan na de geboorte. Dit kan optreden ten gevolge van een ziekte, zoals bv. een beroerte of hersenbloeding (CVA), MS, Parkinson, dementie, hersentumoren etc. Daarnaast kan het ook ontstaan door een verkeersongeluk, een ernstige val, verdrinkingsverschijnselen of na een harde klap tegen het hoofd.

De gevolgen en de ernst van de gevolgen zijn afhankelijk van de plaats en de grootte van het letsel in de hersenen. Sommige gevolgen zijn duidelijk zichtbaar: loop- en balansproblematiek, verlamming of onduidelijke spraak. Minder zichtbare problemen kunnen zijn: vermoeidheid, geheugen- en/of concentratiestoornissen, desoriëntatie in tijd, plaats of persoon en karakterveranderingen.

De fysiotherapeut kan helpen als bewegen lastig is, maar heeft ook een rol bij het optimaliseren van het dagelijks bewegen. De fysiotherapeut speelt in op de situatie van de patiënt en zal in overleg met de patiënt behandeldoelen formuleren gericht op verbetering of stabilisering van het bewegend functioneren.

Fysiotherapie bij neurologie nodig?

Fysiotherapie bij neurologie nodig?