Oedeem Therapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht. Dit kan ontstaan door verschillende oorzaken en aandoeningen waarbij het lymfestelsel beschadigd raakt of niet goed werkt. Bekende mogelijke oorzaken zijn de behandeling van kanker, vaatproblematiek, een trauma of operatie, wondroos of ongelijkmatig verdeeld vetweefsel. Door de zwelling van de weefsels kan er pijn, een vermoeid gevoel en bewegingsbeperking ontstaan in het lichaamsdeel. De oedeemfysiotherapeut heeft kennis en vaardigheden om verschillende soorten oedeem, de ernst ervan, eventuele huidveranderingen en bijkomende klachten te onderzoeken en te behandelen. Dit geldt, naast lymfoedeem, ook voor veneus oedeem en lipoedeem.

Tijdens behandelingen past de oedeemfysiotherapeut, afhankelijk van het type oedeem, compressietherapie toe, in combinatie met oefentherapie en manuele lymfedrainage. Daarnaast is er aandacht voor huidverzorging, materialen en adviezen waarmee je kunt leren om zelf controle over de klachten te houden na afloop van de behandelperiode. De oedeemfysiotherapeut heeft hierbij ook aandacht voor de effecten die het oedeem op jou en je  functioneren heeft en begeleid je in training en een gezonde leefstijl.

Oedeem Therapie nodig?

Oedeem Therapie nodig?