Perifeer arterieel vaatlijden

Het meest voorkomende symptoom van perifeer arterieel vaatlijden in de benen is claudicatio intermittens (etalagebenen). Hierbij hebben patiënten een pijnlijk, verkrampt of vermoeid gevoel in de beenspieren na het lopen van een bepaalde afstand, bij snel lopen, bij het bestijgen van een helling of bij een trap oplopen. De meeste patiënten zijn asymptomatisch en hebben geen directe klachten. Ongeveer 10 tot 35% van de patiënten heeft typische claudicatioklachten. Factoren die de kans op het ontstaan van de ziekte verhogen bij  personen die de ziekte nog niet hebben komen overeen met de risicofactoren voor hart- en vaatziekten.Onze fysiotherapeute is bekend met de veranderingen in en aan de vaten, de aanpassing- en compensatiemechanismen en de veranderingen in functionaliteit ten gevolge van een vermindering of vermeerdering van het activiteitenniveau van de patiënt. Daarnaast heeft onze fysiotherapeut kennis van de trainingsmogelijkheden om deze patiënten optimale fysiotherapeutische zorg te kunnen bieden.

Perifeer arterieel vaatlijden nodig?

Perifeer arterieel vaatlijden nodig?