Netwerken

Alle netwerken zijn gericht op multidisciplinaire samenwerking. Er wordt bij deelname aan een netwerk gerichte en regelmatige (bij)scholing van de deelnemende fysiotherapeuten verwacht. Hierdoor is de patiënt verzekerd van kwalitatief goede zorg.

Door de samenwerking zijn de lijntjes tussen bijvoorbeeld de huisarts, specialist en fysiotherapeut heel kort.

Wij zijn aangesloten bij de volgende netwerken

Chronisch Zorgnet
Landelijk netwerk dat continu werkt aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen zoals perifeer arterieel vaatlijden, COPD, Astma en hartaandoeningen.

MS Zorg Nederland
Netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose.

NAH-netwerk Roermond en omgeving
Netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met niet aangeboren hersenletsel.

SFML
Samenwerkende fysiotherapeuten Midden-Limburg

SFML is een modern samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Midden Limburg. SFML zoekt verbindingen, stimuleert en enthousiasmeert. Daarnaast is SFML het aanspreekpunt en gesprekspartner voor andere organisaties.

Wij werken samen met

Plexuspoli Radboudziekenhuis Nijmegen
Deze poli is het kenniscentrum van Nederland voor mensen met Neuralgische Amyotrofie. Samenwerking met de revalidatiearts, neuroloog, gespecialiseerd fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist staan hier op de voorgrond. De lijntjes van hen naar ons zijn heel erg kort. Ook hier is er aandacht voor bij- en nascholing voor de deelnemende fysiotherapeuten.