Onder de knop Tarieven vindt u de nieuwste informatie met betrekking tot al of niet gecontracteerde zorgverzekeraars voor 2024.

Kijk goed naar uw zorgverzekeraar en polisvoorwaarden.

U heeft nog tijd tot ’31-12-2023′ om van zorgverzekeraar te wisselen.