Zorgverzekeraars 2019

Belangrijke informatie voor 2019 m.b.t. de contracten met diverse zorgverzekeraars

Geachte bezoeker van Fysiotherapie Panken,

Wij willen u graag informeren aan het einde van het lopende jaar over de zorgverzekeringen waar wij als praktijk in 2019 een contract mee willen afsluiten.

Zoals u waarschijnlijk in het nieuws heeft meegekregen, is er een actieve beweging ontstaan van zorgverleners (o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten) die zich niet meer kunnen verenigen met de manier waarop de meeste zorgverzekeraars met ons als zorgverleners omgaan.

Wat is de reden van de actie?

Wij als praktijk krijgen ieder jaar van de verzekeringen contracten aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract. In toenemende mate (en dit wordt ieder jaar erger) eisen de zorgverzekeraars absurde zaken van ons, waardoor de kwaliteit in de behandelkamer in het geding komt. We worden geacht onder een (niet na te rekenen) landelijk gemiddelde te blijven per indicatie (de zogenaamde Behandel Index) en als wij hieraan voldoen wordt automatisch het jaar daarna het gemiddelde bijgesteld (omlaag). We worden geacht iedere patiënt een klanttevredenheidsenquête aan te bieden en daarnaast worden wij geacht er ook voor te zorgen dat u deze enquête ook daadwerkelijk invult en terugstuurt. Er zijn financiële sancties wanneer je aan één van de verplichtingen niet voldoet (terugbetalen deel van de gegeven behandeling).
Zowel onze praktijk als in toenemende mate andere praktijken in het gehele land, willen de zorgkwaliteit juist hoog houden zoals u van ons gewend bent. Met de regels en voorwaarden van de zorgverzekeraars komt dit ernstig in het gedrang. Dit betekent dat we voor 2019 kritisch gekeken hebben naar de inhoud van de contracten en we zijn tot de conclusie gekomen dat we het komende jaar mogelijk niet alle contracten zullen tekenen.
In het overzicht ziet u duidelijk welke contracten we (nog) wel hebben en welke niet.

Consequenties voor u als cliënt:

Bij de zorgverzekeraars waar wij een contract mee sluiten hoeft u niets te doen. Wij declareren rechtstreeks bij uw verzekering. Wanneer uw verzekering in de lijst van “geen contract met” staat krijgt u zelf de nota.
Wanneer u een naturapolis heeft krijgt u van uw verzekering ongeveer 70% van het zogenaamde marktconforme tarief vergoed.
Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u het marktconforme tarief volledig vergoed.

Stel: U bent verzekerd bij Univé. Univé is een onderdeel van VGZ. Wij hebben geen contract met VGZ, maar u wilt vanwege persoonlijke redenen niet weg bij VGZ. Dan kunt u in plaats van een naturapolis kiezen voor een restitutiepolis. Hier betaalt u iets meer voor en betekent dat u ook bij ongecontracteerde zorgverleners terecht kunt en daar een eerlijke vergoeding voor terug krijgt. Informeert u bij uw verzekering over de kosten van deze restitutiepolis.

Ook de zorgverzekeraars worden beoordeeld door consumenten.

In onderstaand overzicht ziet u welk cijfer de consument aan de zorgverzekering geeft. Trekt u hieruit uw eigen conclusies (onderzoek van 2017 door poliswijzer.nl)
– DSW en ONVZ tussen 8.0 / 8.4
– FBTO 7.5
– OHRA, Ditzo, Interpolis, Zorg&Zekerheid, de Friesland, Univé en IZZ   tussen 7.1 / 7.4
– Delta Lloyd 7.0
– Anderzorg, CZ, VGZ tussen 6.6 / 6.9
– Menzis, Zilveren Kruis, Avéro tussen 6.3 /  6.5

Voor 2019 tekenen we de volgende contracten WEL. Dit zijn contracten waar we in basis achter staan ondanks een nu nog te laag en niet-kostendekkend tarief:
– DSW (inclusief Stad Holland, InTwente)
– ONVZ (inclusief PNO zorg en VVAA)
– Zorg en Zekerheid
– ASR (inclusief Ditzo en De Amersfoortse)
– Eno (inclusief Salland, Hollandzorg en Salland ZorgDirect)
– Menzis (Inclusief Anderzorg, PMA, Azivo en Hema)

Voor 2019 tekenen we de volgende contracten wel maar ONDER PROTEST omdat wij zonder deze contracten helaas niet kunnen blijven voortbestaan. Hier zijn teveel patiënten uit onze regio bij verzekerd:
– CZ (inclusief CZdirect.nl, OHRA, Delta Lloyd)
– VGZ (inclusief VGZ, Univé, Zekur.nl, Bewuzt, IZZ, IZA, umc, de Goudse, United Consumers, Iza cura, aevitae, IAK
– Achmea (inclusief Zilveren Kruis, FBTO, Avéro Achmea, Interpolis, Prolife, Kiemer, OZF, ZieZo, Ik! en YouCare.nu)

Voor 2019 tekenen we de volgende contracten NIET:
– De Friesland Zorgverzekeraar

Voor 2019 TWIJFELEN wij nog over de contracten met:
– Caresq (inclusief Promovendum, National Academic en Besured)

Mocht uw zorgverzekering niet in deze lijst voorkomen, vraagt u dan aan één van ons wat het beleid voor 2019 zal zijn.

Wanneer u nog verder wilt lezen, zullen wij wat achtergrondinformatie met u delen over waarom dit spanningsveld tussen zorgverleners en zorgverzekeraars is ontstaan.

Achtergrondinformatie
Op dit moment is het zo dat fysiotherapie voornamelijk vanuit het aanvullende pakket wordt vergoed. Er zijn een aantal chronische indicaties die recht geven op vergoeding uit de basisverzekering, waarbij de eerste 20 behandelingen uit het aanvullende pakket worden vergoed.
Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. We betalen allemaal een bepaalde premie—de één heeft zorg nodig en maakt er gebruik van, de ander niet. Zo betalen we mee aan elkaars onderzoeken en behandelingen.
Sinds de zorgverzekeraars commerciële instellingen zijn geworden (2006) heeft iedere verzekeraar er belang bij om zoveel mogelijk consumenten aan te trekken. Dat betekent dat ze veel polissen hebben ontwikkeld: voor elk wat wils.
In toenemende mate kiezen mensen, die weinig zorg nodig hebben of verwachten, ervoor om geen aanvullende polis af te sluiten. Dit heeft consequenties.

Ik ga met u een rekensom maken:
Stel u heeft een aanvullende polis waarin “beloofd” wordt dat u 32 keer fysiotherapie “mag” gebruiken dat jaar. Dat komt neer op zo’n 930,- €. Dat kost per maand bijna 80,- €. Mogelijk gebruikt u nog iets uit de aanvullende polis (bv.  bril, diëtiste, alternatieve therapie). De premie die u betaalt weegt niet op tegen de kosten die u maakt. De verzekering legt geld bij. Hopelijk vanuit de winst, omdat andere mensen niets of weinig uit de aanvullende polis hebben gebruikt. Op dit moment is het zo dat zorgverzekeraars met regelmaat vanuit hun buffers geld moeten gebruiken om de premie niet verder te laten stijgen. Want daar verliezen ze mogelijk klanten mee.

Wat er nu gebeurt is dat de meeste zorgverzekeringen vinden dat er teveel fysiotherapeuten zijn en er (dus) teveel wordt gedeclareerd (onze beroepsgroep, het KNGF heeft dit onderzocht en blijkt niet waar te zijn). Dit holt hun aanvullende verzekering uit.

Ze leggen ons in toenemende mate voorwaarden op, waar bijna niet (meer) aan te voldoen is en die bij heel veel collega’s enorm veel stress oplevert. Er zijn collega’s die overwegen te stoppen met het vak en er zijn collega’s die het hoofd financieel niet meer boven water kunnen houden. Er zijn ook collega’s die er helemaal niet zo mee bezig zijn en gewoon alle contracten tekenen. Of uit noodzaak om de praktijk boven water te houden. Wij vinden dat iedereen de keuze moet maken die individueel nodig is. Daar hebben wij geen oordeel over.

Ik hoop dat u voor het komende jaar een goede keuze kunt maken in het oerwoud van zorgverzekeringen en polissen. Mocht u meer informatie willen, kunt u ons dat altijd vragen. De volgende jaren zullen wij steeds vaker moeten (her)overwegen of wij met de betreffende zorgverzekeraars contracten kunnen afsluiten want uiteindelijk willen wij kwalitatieve hoogwaardige zorg willen leveren aan u i.p.v. te verzanden in alleen maar bureauwerk en administratie. Ons werk moet aan de behandelbank zijn en niet achter het bureau waar we nu veelal verplicht toe worden!

Met vriendelijke groet,

Fysiotherapie Panken

Guus Panken – Astrid Aretz – Bas van den Biggelaar – Gerke van Vught – Bart Hendriks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *