RTL-Z 2022

Wat doen wij

Binnen de fysiotherapie houden wij ons bezig met het verlenen van fysiotherapeutische zorg. Dat betekent dat indien u bij ons komt zonder verwijzing van een arts, er eerst een screening zal plaatsvinden om te beoordelen of u bij ons op de juiste plek bent en het daadwerkelijk een klacht aan het bewegingsapparaat betreft of dat het toch nodig is om eerst een arts te raadplegen. Indien u met een verwijsbriefje van een arts bij ons komt gaan we direct over tot de volgende fase (die logischerwijs ook volgt na een screening).
Er vindt een uitgebreid onderzoek plaats en zal met u besproken worden wat de uitkomsten van het onderzoek zijn en wat wij u te bieden hebben, hoe de behandeling er uit zal zien en wat het geschatte beloop is.
De behandeling kan bestaan uit het informeren, geven van adviezen, richtlijnen en oefeningen tot het daadwerkelijk “hands-on” bezig zijn door het uitvoeren van mobiliserende, spierversterkende, stabiliserende, conditionerende of ontspannende technieken.
De doelstelling van de behandeling kan a) curatief zijn, het daadwerkelijk verminderen van klachten, b) onderhoud van de bestaande situatie bij chronische klachten of c) preventief, waarmee beoogd wordt klachten in de toekomst te voorkomen. Dit alles ingebed in de patiëntspecifieke situatie zowel thuis, bij hobby, sport of in de werksituatie.
De behandelingen vinden grotendeels plaats in de praktijk maar kunnen in noodzakelijke situaties ook aan huis of op de werkplek plaatsvinden.

Daarnaast begeleiden wij diverse stagiaires van zowel Hogeschool Zuyd (opleiding fysiotherapie) als Eindhoven. U zult hier altijd van te voren over geïnformeerd worden en er zal u toestemming gevraagd worden of een stagiaire bij het onderzoek of de behandeling aanwezig mag zijn.