Procedure

Aanmelding: u kunt zich persoonlijk bij ons aanmelden door even binnen te lopen en binnen bij de wachtkamer aan te bellen (bel op de voorzijde van de balie) waarna er één van de collegae zal komen om u te ontvangen of u kunt zich telefonisch aanmelden via het telefoonnummer 0475-311145. Wij zullen u dan vragen om welk soort klachten het gaat zodat wij kunnen kijken wie de juiste therapeut voor u is (meest gespecialiseerd in uw klachten). U kunt natuurlijk ook aangeven bij wie u terecht zou willen komen en daar zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. Om niet te vaak (telefonisch) gestoord te worden in de behandeling heeft het echter onze voorkeur dat u zich aanmeldt via de mail (afspraak@fysiotherapie-panken.nl). Wij mailen of bellen u dan terug in onze pauze of na onze werkdag om een afspraak te maken.
Tegenwoordig zijn wij direct toegankelijk wat betekent dat u nu ook rechtstreeks naar de fysiotherapeut kan komen dus zonder verwijsbriefje van de arts.
Afmelding: Indien u een behandeling niet na kan komen dient u hier minimaal 24 uur van te voren melding van te maken anders zijn wij genoodzaakt de behandeling toch in rekening te brengen. Ziekte of andere spoedeisende calamiteiten worden natuurlijk apart beoordeeld. U kunt zich liefst per mail maar ook telefonisch afmelden.