Welkom in onze praktijk.

In deze folder vindt u informatie over onze praktijk en wat u van ons kunt verwachten als u fysiotherapie nodig heeft. Voor meer informatie staan wij u graag persoonlijk te woord.

Het menselijk lichaam functioneert en beweegt normaal gesproken vanzelf. Degene die alles weet van “de mens in beweging”, is de fysiotherapeut. Bij hen kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. In deze folder leest u wat de fysiotherapeut doet, hoe een behandeling in zijn werk gaat en hoe de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Kortom, een nadere kennismaking!

Openingstijden

Onze praktijk is in ieder geval iedere werkdag geopend van ongeveer 8.00 tot 18.00 uur. Op maandag is er ook een vroege avond-openstelling vooral gericht op sporters met blessures die opgelopen zijn in het weekend.

Medewerkers

In onze praktijk werken Guus Panken, Astrid Aretz, Bas vd Biggelaar, Gerke van Vught en Bart Hendriks.

Aanmeldprocedure

U kunt een afspraak met ons maken door binnen te lopen in de praktijk, telefonisch of per E-mail. Onze voorkeur gaat uit naar de E-mail aangezien dit de minste storing geeft tijdens de behandelingen. Wij vragen u om welke klachten het gaat zodat wij kunnen zorgen dat u bij de juiste en meest gespecialiseerde therapeut(e) terecht komt. U kunt natuurlijk ook aangeven bij welke behandelaar u terecht zou willen komen en daar zullen we rekening mee houden.

U kunt zowel mét als zonder verwijzing van een arts behandeld worden. In het laatste geval zal uw fysiotherapeut dan eerst een screening uitvoeren om vast te stellen of uw klacht in aanmerking komt voor een fysiotherapeutische behandeling. Indien er, na afloop van de screening, redenen zijn om niet te starten met fysiotherapie, dan zal u alsnog doorverwezen worden naar de huisarts.

Afmelding:

Indien u een behandeling niet na kan komen dient u hier minimaal 24 uur van te voren melding van te maken anders zijn wij genoodzaakt de behandeling bij u in rekening te brengen. Ziekte of andere spoedeisende calamiteiten worden natuurlijk apart beoordeeld. U kunt zich telefonisch, of liever nog, per mail afmelden.

Wat moet u meenemen:
– De verwijzing van huisarts/specialist, indien van toepassing
– Identiteitsbewijs en het Burgerservicenummer
– Vanuit hygiënisch oogpunt dient u steeds zelf een badlaken of handdoek meebrengen

Het is verstandig om zelf in uw polis na te kijken, hoe u voor fysiotherapie verzekerd bent. Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Wanneer behandelingen niet voor vergoeding in aanmerking komen, brengen wij ze bij u in rekening.

Eerste afspraak

Een afspraak duurt normaal gesproken 30 minuten waarvan 23 minuten onderzocht of behandeld wordt en 7 minuten gebruikt wordt om alles goed te registreren.

Tijdens uw eerste afspraak zal er een uitgebreide intake en onderzoek plaatsvinden, om uw probleem goed in kaart te brengen.

Het resultaat van het onderzoek wordt met u besproken en in overleg wordt een behandelplan opgesteld. Dit is maatwerk. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.  Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventief advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen. Verder is het belangrijk dat u zelf actief meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Geef goed aan wat u voelt en vraag uitleg wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

Wanneer uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij/zij besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen. Door deze werkwijze wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.

Aan het eind van de behandelreeks wordt een verslag aan de verwijzend arts en/of huisarts gestuurd, waarin het verloop en het resultaat van de behandelreeks wordt aangegeven.

Specialisaties in onze praktijk

Manuele therapie voor volwassenen en kinderen (KISS) – Guus, Astrid en Gerke
McKenzietherapie – Guus, Astrid en Gerke
Oedeemtherapie – Bas
Fysiotherapie bij Oncologie – Bas
Fysiotherapie bij hart-, vaat- en longziekten – Gerke
Fysiotherapie bij Claudicatio klachten – Gerke
Cranio-Sacraaltherapie – Astrid
Dry-Needling therapie – Astrid
Sportfysiotherapie – Bart en Guus
Tapen (kinesiotape) – Guus, Astrid, Gerke en Bart

Groepstherapieën en oefengroepen op maat

Ook kan men via onze praktijk een afspraak maken met Podologie Pannekoek (06-24162584).

Wie betaalt de fysiotherapeut

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekeraar uit de aanvullende verzekering. Dit kunt u nagaan in uw polis. Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Uw rekeningen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. In geval van overschrijding van uw vergoeding wordt de rekening bij u ingediend. De actuele tarieven hiervoor zijn te vinden in onze praktijk.

Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd?

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register. Hiervoor gelden strenge basiseisen. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar gebruikt worden. Er is een actief beleid om de kwaliteit van de fysiotherapie te verhogen zoals gedragsregels, behandelrichtlijnen, bijscholings-plicht, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Wie aan al deze eisen voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Tevens is de praktijk HKZ-gecertificeerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over fysiotherapie kunt u kijken op de internetsite van het KNGF: www.defysiotherapeut.com

Onze huisregels:

-Er is op het eigen terrein aan de Bredeweg meer dan voldoende parkeergelegenheid. Deze is te bereiken via de inrit aan de zijkant van het pand aan de Bredeweg.
-Het gebouw is rolstoelvriendelijk.
-Wij zijn gevestigd op de 2-e etage en bereikbaar met lift en/of trap vanuit de centrale hal.
-Bij ons mag uiteraard niet gerookt worden.
-Uw afsprakenkaartje graag iedere behandeling meenemen.
-In de wachtkamer plaats nemen tot u door ons persoonlijk wordt afgehaald.
-Begrip hebben als u enkele minuten moet wachten. Wij proberen wachttijden te vermijden.
-Bij afwezigheid (vakantie/cursus/ziekte) van de fysiotherapeut wordt met u overlegd of de overname van de behandeling door een collega noodzakelijk en door u gewenst is.
-Wij zijn aangesloten bij het KNGF en voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Wij waarborgen uw privacy, hebben geheimhoudings-plicht en u heeft recht tot inzage van uw dossier.
-U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen.
-Bij eventuele klachten over uw behandeling of andere zaken, hopen wij dat u dat aan ons vertelt (mag ook per mail). Wij zullen uw klacht zo goed mogelijk en in vertrouwen proberen op te lossen. Mocht dit niet naar tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht indienen bij:

Centraal bureau Fysiotherapie, klachtencommissie, postbus 248, 3800 AE  Amersfoort  Tel. 033-4672900

Uiteraard hopen wij, dat u tevreden bent over onze wijze van behandelen en vertrouwen we op een prettige samenwerking met u.

 

logo_definitief

Bredeweg 239 – C1 [2-e etage, met lift bereikbaar]
6043 GA Roermond
0475-311145

E-mail:    info@fysiotherapie-panken.nl
Afspraak: afspraak@fysiotherapie-panken.nl

Website:  www.fysiotherapie-panken.nl

De praktijk ligt tegenover het ziekenhuis aan de rotonde.

Voldoende parkeermogelijkheid op eigen terrein.