McKenzie Therapie

Het McKenzie Concept
Deze methode voor de behandeling van a-specifieke rugklachten is in de jaren 50 van de vorige eeuw ontwikkeld door Robin McKenzie, een fysiotherapeut uit Nieuw Zeeland. Ontevreden over de behandel mogelijkheden voor rug- en nekpijn heeft hij door de jaren heen een unieke methode ontwikkeld.
Het blijkt dat voor 80% van de a-specifieke rug- en nekklachten geen duidelijke oorzaak aan te geven is. Het McKenzie concept gaat daarom niet uit van het zoeken naar de oorzaak maar is meer geïnteresseerd in het klachtenbeeld van de patiënt. Er wordt daarom gekeken hoe houding en bewegingen de klachten beïnvloeden en aan de hand daarvan een behandelplan opgesteld.

Patroon herkenning
In het vraaggesprek tijdens de eerste afspraak is het McKenzie concept gericht op patroon herkenning. Er wordt uit gegaan van drie syndromen waarvan de kenmerken goed omschreven zijn. Een syndroom is een geheel van klachten en verschijnselen. Het vraaggesprek is dus gericht op het herkennen van patronen, wat past wel en wat past niet in de kenmerken van de syndromen.

Herhaalde bewegingen en centralisatie fenomeen
In het bewegingsonderzoek wordt met herhaalde bewegingen gekeken wat de mechanische invloed is op de bestaande verschijnselen. Er wordt gekeken welke bewegingen of houdingen de symptomen verergeren en met wat voor bewegingen of houdingen de klachten gereduceerd kunnen worden.
Onder invloed van langdurig aangehouden houding en herhaalde bewegingen kan de pijn zich naar het been verplaatsten of juist van het been naar de rug bewegen. De vermindering van de verschijnselen met het verplaatsen van de pijn in het been naar de rug wordt het centralisatie fenomeen genoemd. Dit is een gunstig teken. Door te onderzoeken met wat voor houdingen of bewegingen dit centralisatie fenomeen optreedt kan bepaald worden welk syndroom aanwezig is en kan de juiste behandelingsmethode ingesteld worden.

McKenzie oefeningen
De beweging die centralisatie en vermindering van klachten geeft is de voorkeursbeweging. Dit is veelal, maar niet altijd, het hol maken van de rug.
Houdingen met een bolle rug m.n. zitten, moeten dan zoveel mogelijk vermeden worden. Dit kan ondervangen worden door een klein kussentje of handdoekrol achter de rug te stoppen. Tevens is de aanpak erop gericht de patiënten te leren de “slechte” signalen te herkennen en daarop direct te reageren met het aanpassen van houding en bewegingen en opstarten van het hen bekende oefenprotocol zodat zij zelf de mogelijkheid hebben direct het eigen herstelproces in gang te zetten..

Bij ons in de praktijk zijn Guus Panken en Gerke van Vught McKenzie therapeut. De overige medewerkers hebben allen de basismodules van de McKenzie-therapie afgerond.
relevante websites: www.Mckenzie.nl