KISS Manuele Therapie bij zuigelingen en kinderen

KISS staat voor:
Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen of in het Nederlands
Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie.
Dat wil zeggen dat tijdens het geboorteproces of zelfs al in de baarmoeder functiestoornissen kunnen ontstaan in de nekgewrichten van de baby.

De artsen Gutmann en Biedermann zijn grondleggers van de manuele behandeling van de zuigeling. Door onderzoek is men er achter gekomen dat er ontwikkelingsachterstanden aanwezig waren bij kinderen die mogelijk tijdens het geboorteproces hun nek hadden geblesseerd.
Momenteel wordt er onderzoek gedaan door o.a. Dr. H. Biedermann (in Duitsland) om wetenschappelijke evidentie te krijgen voor de manueeltherapeutische behandeling van de KISS-kinderen. Dit onderzoek zal nog enkele jaren in beslag nemen voordat de uitkomsten gepresenteerd kunnen worden. Ook binnen Nederland is er een beschrijvend onderzoek opgestart vanuit de EWMM. Door de toenemende inzichten is het mogelijk voor ouders om tijdig een kinderfysiotherapeut en een manueel therapeut te raadplegen omtrent diagnostiek, advies en therapie wanneer zij vragen hebben over de bij hun kind voorkomende problemen.

Mogelijke verschijnselen die bij een baby kunnen wijzen op de aanwezigheid van een KISS – syndroom zijn:
• duidelijke asymmetrische houding
• kind huilt veel en slaapt slecht
• sterke neiging tot overstrekken
• voedings- en ontlastingsproblemen

Veel van deze symptomen verdwijnen naarmate het kind ouder wordt. Soms worden latere klachten toch in verband gebracht met de vroegere symptomen van KISS. O.a. de sensomotorische ontwikkeling, spraak, concentratie etc. verloopt dan anders dan verwacht zou mogen worden.
Bij een kind vanaf het tweede jaar wordt er niet meer over KISS gesproken maar wordt de term KIDD gehanteerd.
KIDD betekent: Kopgewrichten en Invloeden bij Dyspraxie en Dysgnosie. Dit betekent dat er sprake is van een matige motoriek, ontwikkeling-, leer – en gedragsproblemen.
Bij het vermoeden van een KISS-syndroom kan een kind in behandeling komen bij de kinderfysiotherapeut of manueel therapeut met KISS-aantekening.
De kinderfysiotherapeut is geschoold in de diagnostiek van de a-symmetrische zuigeling en het kind met leerproblemen. De manueel therapeut met KISS-aantekening is geschoold in het vaststellen van beperkingen in de nek bij zuigelingen en het zo nodig behandelen van aanwezige functiestoornissen aldaar. Tijdens de behandeling wordt rekening gehouden met het natuurlijk beloop van de zuigelingen-asymmetrie zoals uit de literatuur bekend.
De manueel therapeutische behandeling bestaat uit een milde behandeltechniek, welke ongevaarlijk is en vaak zo subtiel dat ze aan het oog van de leek voorbij gaat.
Indien de kinderfysiotherapeut vermoedt dat de oorzaak ligt in de nek dan kan deze een manueel therapeut raadplegen. De manueel therapeut werkt dan voorwaarde scheppend voor de kinderfysiotherapeut. Hierdoor kan er bij de kinderfysiotherapeut meer en sneller effect bereikt worden. Indien het KISS- kind in eerste instantie bij de manueel therapeut terechtkomt en er rijst een vermoeden op bijkomende problematiek dan zal de manueel therapeut de kinderfysiotherapeut raadplegen.

Door de complexiteit van de problemen bij het KISS-kind en de mogelijke behandeling bij twee verschillende gespecialiseerde therapeuten is er, na intensief overleg tussen de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) en de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK), een convenant opgesteld waarin tot uitdrukking komt dat de kinderfysiotherapeut en de manueel therapeut bij het KISS-kind samenwerken, waarbij elkaars competentie natuurlijk gerespecteerd wordt.

Literatuur:
• Heiner Biedermann; KISS-Kinder; Ursachen, (Spat-)Folgen und manualtherapeutische Behandlung fruhkindlicher Asymmetrie (1996)
• Heiner Biedermann; Manualtherapie bei Kindern; Indikationen und Erfahrungen: ein Querschnitt (1999)
• Heiner Biedermann; Manual Therapy in Children (2004)
• M.Hulse, W.L.Neuhuber, H.D.Wolff; Der Kraniocervikale Ubergang
• H.D.Wolff; Neurophysiologische Aspekte des Bewegungssystems
• H. Vernon; The cranio-cervical Syndrome
• H.J.M.von Piekartz; Kraniofaziale Dysfunktionen und Schmerzen-Untersuchung-Beurteilung-Management
• E.Lippens; KISS & KIDD Kinderen (jan 2003)

Bij ons in de praktijk zijn Guus Panken en Astrid Aretz de manueeltherapeuten met KISS-aantekening