Geschiedenis

De praktijk voor Fysiotherapie Panken is ontstaan op 19-02-1989, toentertijd in maatschapverband met wijlen collega James Gerlag. De insteek was het bieden van hoge kwaliteit zorg binnen de algemene fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie.

Guus Panken was destijds ook verbonden als sportfysiotherapeute aan het eerste damesteam van de Handbalvereniging Swift in Roermond. Na het plotseling en onverwacht overlijden van James Gerlag in juni 1993 heeft Guus Panken de praktijk voortgezet en uitgebreid tot in zijn huidige vorm. Zoals de gezondheidszorg en de fysiotherapie vele veranderingen heeft ondergaan heeft ook de praktijk de nodige veranderingen ondergaan. Één ding is echter ongewijzigd gebleven: namelijk het bieden van hoog gekwalificeerde zorg binnen het domein fysiotherapie. Binnen de huidige praktijk zijn dan ook alleen fysiotherapeuten werkzaam die geregistreerd zijn in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap v. Fysiotherapie. Binnen de praktijk zijn de verbijzonderingen Manuele Therapie, Oedeemtherapie (oftewel Manuele Lymfedrainage), Fysiotherapie in de Oncologie en Sportfysiotherapie aanwezig naast de diverse andere (sub)specialisaties en worden er groepsgerichte therapieën gegeven (zowel preventief als curatief) door de eigen fysiotherapeuten. Ook is in onze praktijk sinds 2012 de podoloog John Pannekoek werkzaam. Voor informatie lees verder onder het kopje podologie. Per 2015 is de praktijk verhuisd naar een nieuw Medisch Centrum aan de Bredeweg in Roermond waarbij de multidisciplinaire samenwerking met huisartsen, logopedie, podologie, ergotherapie, tandheelkunde (kaak gerelateerde klachten), diëtiste en psychologie meer vorm kan krijgen.