COPD

COPD (longklachten)COPD

COPD is een aandoening van de luchtwegen. Het is de verzamelnaam voor longproblemen bekend als chronische bronchitis en emfyseem. Bij COPD raken de kleine vertakkingen van de luchtwegen door een chronische ontsteking beschadigd, waardoor de longen minder goed werken.
De klachten kunnen bestaan uit hoesten, opgeven van slijm, kortademigheid en een snellere vermoeidheid bij inspanning. Het ademen gaat vaak gepaard met piepen en brommen.
De behandelmogelijkheden bestaan uit consulten bij de Huisarts, longverpleegkundige en/of Longarts. Daarnaast kan er medicatie voorgeschreven worden al of niet in combinatie met Fysiotherapie.
De fysiotherapeut zal U een aantal technieken aanleren waardoor U ook tijdens inspanning makkelijker kan ademhalen. Daarnaast worden er speciale hoest- en hufftechnieken aangeleerd waardoor de afvoer van slijm uit de longen verbeterd wordt.

Astma_plaatje

 

Ook is er aandacht voor het verbeteren van de spierkracht en de conditie. Tenslotte kan er nog gewerkt worden aan een effectieve manier van ontspannen ter vermindering van ervaren benauwdheid. Het op maat gemaakte behandelplan wordt samengesteld op basis van de onderzoeksgegevens van de verwijzend arts en de uitgevoerde testen.

Bewegen is van levensbelang bij COPD.
Tijdens bewegen verbruiken spieren energie en dus ook zuurstof. De aanvoer van zuurstof is door de longklachten echter verminderd. Dat betekent een snellere benauwdheid bij inspanning. Ondanks dit gegeven moet U toch blijven bewegen waardoor de conditie en de spierkracht verbetert, waardoor alledaagse activiteiten steeds minder inspanning gaan kosten.
De training bij de fysiotherapeut is voor longpatiënten die problemen ervaren in hun dagelijks leven. Er wordt een individueel behandelplan opgesteld. De verwijzing geschiedt door de huisarts, longverpleegkundige of specialist. De duur van de training is afhankelijk van de ernst van de aandoening. Globaal wordt aangehouden: 3 maanden opbouw 2x p.w. 45 minuten, hierna indien nodig nog 3 maanden onderhoud 1x p.w. 45 minuten.
De vergoeding voor deze training verschilt per zorgverzekeraar en wordt afhankelijk van Uw polisvoorwaarden vergoed uit Uw aanvullende pakket. Indien U een ernstige vorm heeft (gerelateerd aan de longfunctietesten van de specialist) dan vergoed de aanvullende verzekering (afhankelijk van Uw polisvoorwaarden) de eerste 20 behandelingen waarna het vervolg betaald wordt uit de hoofdverzekering.

Gerke van Vught is in onze praktijk diegene die hiervoor opgeleid is