Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten.
Dit betekent dat al uw behandelingen worden vergoed (mits u daarvoor voldoende aanvullend verzekerd bent) en deze behandelingen ook rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.
Dit betekent ook dat u zonder een directe verwijzing van een arts bij ons terecht kunt (wij zijn dus vrij toegankelijk voor u voor zowel een intake, onderzoek als behandeling fysiotherapie).

Indien u niet aanvullend verzekerd bent worden de volgende tarieven in rekening gebracht bij u:

Tarief
Zitting fysiotherapie 35,00
Zitting kinderfysiotherapie
Zitting manuele therapie 50,00
Zitting oedeemtherapie 50,00
Zitting bekkenfysiotherapie
Lange zitting voor patiënten met complexe/meervoudige zorgvragen 50,00
Telefonische zitting 17,50
Screening 20,00
Screening, Intake en Onderzoek 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing 50,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 60,00
Cranio-sacrale zitting van 30 minuten (inclusief BTW) 43,00
Cranio-sacrale zitting van 45 minuten (inclusief BTW) 64,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen
Groepszitting van meer dan tien personen
Toeslag voor uitbehandeling 17,50
Inrichtingstoeslag 10,00
Telefonische zitting 17,50
Toeslag buiten reguliere werktijden
Instructie/ overleg ouders van de patiënt
Niet nagekomen afspraak 29,50
Verstrekte verband- en hulpmiddelen
Eenvoudige, korte rapporten
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 35,00