Openingstijden

Maandag 08.00 – 18.00
Dinsdag 08.00 – 21.00
Woensdag 08.00 – 18.00
Donderdag 08.00 – 21.00
Vrijdag 08.00 – 18.00
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten

zie ‘nieuws’ voor de aangepaste bereikbaarheid i.v.m. Corona / Covid19.

Onze praktijk heeft voor 2023 contracten afgesloten met:
CZ (Just Live wordt uitgesloten en dus geen contract mee!!!) –
VGZ – Univé – UMC –  IZA VNG – Zekur
Zilveren Kruis – FBTO – Interpolis – de Friesland
ONVZ
Menzis – Anderzorg
Eno – Salland
DSW – In Twente – SZV Krijgsmacht – OWM STad Holland
ASR – Ditzo

Wij hebben in 2023 GEEN CONTRACT met:
Zorg en Zekerheid en de daarbij aangesloten labels.
Just Live (CZ-onderdeel)

Dit betekent dat de behandelingen bij de gecontracteerde zorgverzekeraars 100% worden vergoed (mits u daarvoor voldoende aanvullend verzekerd bent) en deze behandelingen ook rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.
Dit betekent ook dat u zonder een directe verwijzing van een arts bij ons terecht kunt (wij zijn dus vrij toegankelijk voor u voor zowel een intake, onderzoek als behandeling fysiotherapie). Voor de patiënten die verzekerd zijn bij de niet door ons gecontracteerde zorgverzekeraars betekent dit, dat zij een particuliere nota krijgen van ons en deze zelf aan ons moeten betalen en deze daarna moeten indienen bij hun zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal een deel van het gedeclareerde bedrag vergoeden aan de patiënt.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent of verzekerd bent bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar,
dan worden de volgende tarieven in rekening gebracht bij u:

Tarief
Zitting fysiotherapie 37,50
Zitting kinderfysiotherapie
Zitting manuele therapie 50,00
Zitting oedeemtherapie 56,25
Zitting bekkenfysiotherapie
Lange zitting voor patiënten met complexe/meervoudige zorgvragen 56,25
Telefonische zitting 17,50
Screening 20,00
Screening, Intake en Onderzoek 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing 50,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 60,00
Cranio-sacrale zitting van 30 minuten (inclusief BTW) 43,00
Cranio-sacrale zitting van 45 minuten (inclusief BTW) 64,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen
Groepszitting van meer dan tien personen
Toeslag voor uitbehandeling 20,00
Inrichtingstoeslag 15,00
Telefonische zitting 17,50
Toeslag buiten reguliere werktijden
Instructie/ overleg ouders van de patiënt
Niet nagekomen afspraak 30,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen
Eenvoudige, korte rapporten
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 37,50