Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten.
Dit betekent dat al uw behandelingen worden vergoed (mits u daarvoor voldoende aanvullend verzekerd bent) en deze behandelingen ook rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.
Dit betekent ook dat u zonder een directe verwijzing van een arts bij ons terecht kunt (wij zijn dus vrij toegankelijk voor u voor zowel een intake, onderzoek als behandeling fysiotherapie).